•        Contactează-ne: +40 770 761 256

30

Proiecte

155

Membrii echipelor de proiect

55.686

Beneficiari

44.002

Sume strânse (lei)

41

Parteneri

YouthBank
mecanism prin care sunt încurajate comportamente ale tinerilor legate de:
filantropie, inițiativă civică, responsabilitate

Programul a fost inițiat în România de către Asociația pentru Relații Comunitare la Cluj, în anul 2006, beneficiind de sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Cluj, al BRD Societe Generale și al altor instituții publice, educaționale și media locale. Programul continuă în prezent la 15 locații din România, fiind administrat în principal de Mișcarea de Fundații Comunitare.

Implicând direct tinerii în managementul unor inițiative de sprijin la nivelul comunității și oferindu-le suportul pentru această implicare, programul este o excelentă școală de dezvoltare personală. Atât prin procesele de instruire nonformală, cât și prin implicarea în etapele programului, tinerii câștigă încredere în forțele proprii și dobândesc abilități de comunicare, negociere, administrare financiară și conducere.

Ce este programul YouthBank? YouthBank este un program administrat de către un grup de adolescenți, selectați și instruiți în acest scop, și urmărește: constituirea, promovarea și administrarea transparentă a unui fond special destinat proiectelor implementate de către liceeni. Este un mecanism prin care sunt încurajate comportamente ale tinerilor legate de: filantropie, initiativă civică, responsabilitate.

Principiile pe care programul YouthBank se bazează sunt:

 • Responsabilitatea dezvoltării și administrării acestor activităti revine unui grup de tineri (16-20 ani) selectați și pregătiți în acest scop;
 • Înițierea și punerea în practică a proiectelor ce sunt finanțate prin YouthBank aparțin în exclusivitate tinerilor, fără intervenția adulților;
 • YouthBank funcționează pe principiul co-finanțării pentru a încuraja tinerii să caute suportul comunității pentru acțiunile lor;
 • Sumele administrate de YouthBank trebuie sa fie intr-un cuantum suficient pentru a determina rezultate in comunitate dar potrivite nevoilor și capacităților de administrare a unor tineri.

Beneficii program:

 • Încurajează implicarea tinerilor în viața comunității și asumarea unor roluri active în sprijinirea semenilor;
 • Oferă tinerilor posibilitatea de a petrece timpul liber într-un mod care să îi ferească de atracții periculoase și dimpotrivă, să îi implice în actiuni pozitive din care au de învățat;
 • YouthBank este o excelentă școală de dezvoltare personală. Prin implicarea directă a tinerilor în acțiuni comunitare ei câștigă încredere în propriile forțe, dobândesc abilități de comunicare, negociere, administrare financiarț și de conducere.

Etape program:

 • Incheiere parteneriate necesare derulării unui ciclu al programului YouthBank.
  Pentru buna desfășurare a programului, este necesar ca acesta să aibă o susținere largă din partea comunității: un partener principal – care va cofinanța suma mobilizată de tineri în cadrul programului; parteneri instituționali precum: Primăria, Inspectoratul Școlar, organizații neguvernamentale, companii și un număr important de voluntari.
 • Selecția și pregătirea tinerilor
  Aceasta etapa presupune derularea unei campanii de recrutare și a unui proces de selecție al tinerilor. Decizia finală privind selecția tinerilor aparține echipei YouthBank (formată din tineri si reprezentanți ai partenerilor) și este luată pe baza evaluării cv-urilor și a scrisorilor de intenție primite și a rezultatelor interviurilor individuale. Tinerii selectați pe baza unor valori si abilități personale ce țin de motivație, implicare, responsabilitate, inițiativă, leadership, spirit de echipă vor urma un program special de pregătire în care vor învăța să organizeze și să deruleze o campanie de informare, să evalueze și să monitorizeze proiecte, să atragă și să administreze resurse financiare.
 • Campania de strângere de fonduri
  În această etapă echipa YouthBank, astfel formată, are misiunea de a mobiliza 1/3 din Fondul de finanțare destinat tinerilor liceeni, suma care va fi ulterior triplată de partenerul principal al programului. Prin tradiție, tinerii utilizează mecanisme de atragere de fonduri precum: vanzarea unor felicitări marca YouthBank sau implementarea unor evenimente speciale care sunt, de cele mai multe ori, reuniuni ce pot lua forme diverse: de la cine elegante și sofisticate la evenimente sportive și concursuri amuzante care au ca și scop promovarea programului YouthBank și strângerea de fonduri, oferind, în același timp, un cadru degajat și relaxant celor care participa la eveniment.
 • Cercetare locală
  După crearea Fondului YouthBank de finanțare, echipa realizează un sondaj de opinie în randul liceenilor, profesorilor și a susținătorilor YouthBank pentru a stabili în mod concret domeniile de acordare a granturilor care se regăsesc in Ghidul de finanțare dezvoltat pentru fiecare rundă în parte. Grupul de tineri va face diferite sondaje în comunitate și va lua decizii asupra: Domeniului (educatâție, sănătate, social, arta, timp liber etc.), Beneficiarilor (tineri, elevi sau studenți, tineri cu dizabilități, orfani, etc.), Duratei de implementare (termen scurt – 2-3 săptămâni sau mediu – 2,3 luni), Bugetului total (un maxim, un mediu), Ariei de acțiune (ora,ș oraș și împrejurimi, mediul rural etc.).
 • Concurs de finanțare.
  Această etapă presupune: derularea unei campanii de promovare a fondului destinat tinerilor liceeni, primirea si selecția aplicațiilor. Deciziile finale privind proiectele care vor fi finanțate se iau pe baza centralizării punctajelor obținute, de fiecare aplicație în parte, în urma evaluării realizate de tinerii din echipa YouthBank pe baza criteriilor de eligibilitate stabilite, a interviurilor de clarificare și a criteriilor de selecție finală. Exemple de proiecte ce pot fi finantate: Campanii de educație sexuala, de informare privind problemele de sănătate mintală, de prevenire a consumului de alcool și droguri; amenajarea unui spațiu verde in curtea scolii sau a unui suport pentru „bitze”; activități de socializare prin joc cu copii de la secția de pediatrie, sau activități de socializare destinate persoanelor vârstnice instituționalizate; organizarea unor evenimente.
 • Implementare proiecte finanțate
  Echipele castigatoare de liceeni vor primi finanțare pentru implementarea proiectelor/inițiativelor de dezvoltare locală. Rolul tinerilor din echipa YouthBank este, în această etapă, de a monitoriza implementarrea proiectelor finanțate.
 • Incheiere program
  Fiecare ciclu YouthBank se incheie printr-un eveniment prin intermediul căruia tinerii sărbătoresc creativ realizarile lor împreună cu toți prietenii programului.
 • Evaluare program
  Tinerii din echipa YouthBank evaluează anul parcurs în cadrul unei tradiționale tabere de vară. Întreaga activitate și rezultatele programului de pe parcursul anului sunt prinse în Raportul anual YouthBank care va sta la baza etapei de renegociere a parteneriatelor necesare derulării unei noi ediții a programului.

YouthBank 2013

YouthBank 2014

YouthBank 2015


logo fundatia comunitara oradea

Newsletter

Fii la curent cu implicarea în comunitate

Numele și adresa ta de e-mail vor fi folosite numai pentru a-ți trimite informații despre activitățile noastre.